Skip to content

Wąż w kieszeni

Małe jest piękne.

Ernst Friedrich Schumacher

Python jako język programowania uważany jest za bardzo czytelny i samo opisujący się. Charakteryzuje się bardzo zwięzłą formą. Wiele osób miało już okazje rozpisywać się o składni i semantyce tego języka. Ja pójdę krok dalej. Wykorzystam wpływy krakowskie i poznańskie aby zaprzyjaźnić węża z kieszeni z Pythonem - spróbuje zaprezentować minimalizacje już minimalistycznego kodu.

Inspiracja

Ostatnimi czasy Maciek Kusz z bloga testerembyc.pl pochylił się nad frameworkiem do testów w ramach 16 linii kodu. Swoje rozwiązanie stopniował i wzbogacał funkcjonalnie z zachowaniem założonego limitu. Nie ukrywam miałem swój wpływ na kod ale tylko od strony składniowo-semantycznej bez ingerencji w funkcjonalność.

3 grosze

Swój wpływ udokumentowałem w forku repozytorium Maćka. Przybliżę w tym miejscu swoje zmiany:

Jako, że plik z kodem będzie uruchamiany a nie importowany to sprawdzanie czy to jest uruchomiony skrypt jest kodem nadmiarowym. Uważam, że ta zmiana nie wymaga większego komentarza.

python
if __name__ == '__main__':
  unittest.main(testRunner=xmlrunner.XMLTestRunner())
python
unittest.main(testRunner=xmlrunner.XMLTestRunner())

Większa zamiana dotyczy zastąpienia definicji funkcji na lambdę.
Pierwotnie była zdefiniowana funkcja, która zawierała w sobie definicję funkcji wewnętrznej wykorzystanej do tworzenia atrybutu w ramach przekazanej instancji klasy.

python
def add_test(cls, name, data):
  def abstract_test(self):
    self.assertEqual(requests.request(**data['request']).status_code, data['assert']['statusCode'])
  setattr(cls, name, abstract_test)
python
setattr(Tests, test_name, lambda self: self.assertEqual(requests.request(**test_data['request']).status_code, test_data['assert']['statusCode']))
python
func = lambda data: lambda self: self.assertEqual(requests.request(**data['request']).status_code, data['assert']['statusCode'])
setattr(Tests, test_name, func(test_data))

Była ona wywoływana w ramach pętli:

python
with open('tests.json', 'r') as jfile:
  for test_name, test_data in json.load(jfile).items():
    add_test(Tests, test_name, test_data)

Zastąpienie funkcji wewnętrznej poprzez lambdę, która została umieszczona w wywołaniu funkcji settattr pozwoliło zaoszczędzić kilka linii kodu bez utraty funkcjonalności.
Niestety pojawił się tu mały problem. Pomimo pętli na danych lambda została utworzona raz a przekazywane do jej wnętrza zmienne zostały przekazane poprzez referencję a nie wartość. Skutkiem tego jest utworzenie atrybutów o tych samych wartościach - wartościach wczytanych w ostatnim przebiegu pętli for.
Rozwiązaniem na to jest wydzielenie lambdy do osobnej linii i obudowanie jej w kolejną lambdę. Pozwala to na przekazania niezbędnych zmiennych poprzez wartość. W ten sposób do funkcji setattr jest przekazane wywołanie lambdy, która zwraca niezbędny wywoływalny obiekt oczekiwany przez tą funkcję.


Kolejna optymalizacja nastąpiła już na kodzie, który Maciek wzbogacił o dodatkowe funkcjonalności.

python
for file_name in glob.iglob("*.json"):
  with open(file_name, 'r') as json_file:
    test = lambda data: lambda self: abstract_test(self, data)
    suite_name = file_name.split('.')[0]
    globals()[suite_name] = type(suite_name, (unittest.TestCase,), {name: test(data) for name, data in json.load(json_file).items()})
python
test = lambda data: lambda self: abstract_test(self, data, requests.request(**data['request']))
globals().update({file_name: type(file_name, (unittest.TestCase, ), {name: test(data) for name, data in json.load(open(file_name, 'r')).items() }) for file_name in glob.iglob("*.json")})

Od czego wyszliśmy? Iteracja po plikach, które są otwierane poprzez context managera, przygotowanie lambdy (test) oraz nazwy dla klasy (suite_name) oraz dopisywanie do słownika globals() nowych instancji klasy dziedziczącej po unittest.TestCase. Tworzenie instancji klasy zawiera w sobie dict comprehension, które iteruje po zawartości wczytanego pliku.

Oszczędność została osiągnięta poprzez zagnieżdżenie list comprehension w dict comprehension oraz kolejne zagnieżdżenie w dict comprehension.
Idąc od najbardziej wewnętrznej struktury - list comprehension zastępuje zewnętrzną pętlę for.
Jest ona zagnieżdżona w dict comprehension odpowiedzialnym za iteracje po danych wczytanych z plików czyli rozszerzyliśmy oryginalną strukturę. Kolejno został dodany zewnętrzny dict comprehension w celu wygenerowania słownika, którym rozszerzymy globals() zamiast dopisywać pojedyncze klucze i ich wartości.

Rachunek

Dwukrotnie udało wspólnymi siłami zredukować kod z 15/16 do 10 linii.

9 groszy

Mamy

Mieliśmy funkcje bez funkcji - lambda.
Mieliśmy klasę bez definicji - type -> opis Maćka.
Mieliśmy instancje klasy bez klasy - setattr.
Mieliśmy globalne obiekty bez obiektów - globals().

Co jeszcze?

Co tu jeszcze można dodać bez dodawania?
Odwróciłem rozwiązanie Maćka o 180° i postanowiłem stworzyć REST API w jak najmniejszej linii kodu a zarazem żeby było w pełni funkcjonalne - funkcjonalnością odpowiadało testom wykonywanym przez framework. Wykorzystałem do tego framework fastapi. Ale co tu jest innego niż do tej pory było? Będziemy generować funkcje, które posiadają dekorator czyli funkcję, której argumentem staje się udekorowana funkcja.

python
import fastapi

app = fastapi.FastAPI()

@app.get("/")
def index():
  return {"message": "Hello from FastAPI"}

Pierwsze spojrzenie

No to można powiedzieć, jak mamy funkcję dekoratora no to problem z głowy.

python
app.get("/", lambda: {"message": "Hello from FastAPI"})

Niestety to nie zadziała ponieważ ani funkcja app.get() ani funkcja przez nią zwracana app.router.post() nie posiada jako argument funkcji dekorowanej.

Otchłań

Idąc po nici do kłębka możemy się dowiedzieć, że app.router jest instancją fastapi.routing.APIRouter.
No to schodzimy niżej i fedrujemy. Klasa APIRouter w swoich metodach posiada wspomnianą funkcję get, która natomiast zwraca funkcje api_route, która nadal nie posiada argumentu dla dekorowanej funkcji. Dopiero ta ostatnia zwraca funkcję add_api_route, której drugim argumentem jest szukane func. Sukces!

python
app.get() → fastapi.FastAPI.get()

app.router.get() → fastapi.routing.APIRouter.get()

app.router.api_route() → fastapi.routing.APIRouter.api_route()

app.router.add_api_route() → fastapi.routing.APIRouter.add_api_route()

I co teraz z tym możemy zrobić? Bardzo wiele.
Poczynając od określenia ścieżki (path), metod (methods), kodu odpowiedzi (status_code), możemy określić model odpowiedzi (response_model) i wiele meta parametrów odpowiedzialnych za opis słowno-muzyczny.

Piekło czy Niebo

Docelowo otrzymujemy:

python
app.router.add_api_route("/", lambda: {"message": "Hello from FastAPI"})

Tworząc strukturę dla endpointów podobną do tej dla testów:

json
{
 "name": {
  "path": str,
  "methods": List[str],
  "status_code": int,
  "returns": List[str]
 }
}

Jesteśmy wstanie stworzyć działające REST API serwis dosłownie w kilku liniach kodu:

python
import fastapi, json

app = fastapi.FastAPI()

for name, values in json.load(open("routes.json", "r")).items():
  func = lambda data: lambda: {item: item for item in data}
  app.router.add_api_route(values['path'], func(values.get('returns', [])), name=name, methods=values['methods'], status_code=values['status_code'])

Można z linii 5 i 7 zrobić list comprehension.
Funkcje add_api_route możemy zamienić na operacjach na liście app.router.routes.
...

Napiwek

Tu nasuwa się pytanie czy jaka "optymalizacja" nie ma końca? Co tym osiągniemy: programistyczne Piekło czy Niebo?

Nie jest sztuka dla sztuki! W dobie gdzie wszystko jest w Internecie, jest online ogrom danych jest pobieranych, przetwarzanych uruchamianych. Ciągły rozwój zapewnia coraz szybszy i szerszy dostęp do sieci Internet ale są miejsca gdzie kod jest limitowany.

Za przykład posłuży mi AWS Lambda.
Posiada ona limit 50MB spakowanego kodu, 250MB rozpakowanego kodu, 3MB edytor w konsoli. 250MB to ogrom ale AWS Lambda liczy nie tylko kod napisany przez nas ale również wszystkie moduły niezbędne do uruchomienia tego kodu.
Za przykład niech posłuży moje 7 linii kodu - to jedyne 324B. Natomiast wszystkie niezbędne moduły to już 88MB.

Kiedy zależności doprowadzą nas do limitu to optymalizować / minimalizować możemy już tylko swój kod.

10 groszy

Jedna rzecz nie została utworzona w sposób generyczny: funkcja z dynamiczną listą argumentów. A to już nie jest obszar gdzie ubywa kodu, wręcz przeciwnie to tu kod płynie szerokim strumieniem.
Czym to możemy osiągnąć? Python w swojej standardowej bilbiotece ma moduł inspect a w nim jest klasa Signature.

Ale już więcej nie powiem. Pozostawiam do zgłębienia dla chętnych i szczerze potrzebujących takiego podejścia.

Proudly created with VitePress